Today: 30 Mar 2004
  Trang chủ | Giới thiệu | Định vị | Góp ý | Giúp đỡ | English

Kinh tế
Tin tức
Chiến lược và kế hoạch phát triển
Đầu tư nước ngoài
Thương mại
Hội nhập kinh tế quốc tế
Doanh nghiệp
Tài chính ngân hàng
Chào mừng đến Việt Nam
Giáo dục - Đào tạo
Chính phủ quản lý
Hợp tác Quốc tế
Khoa học - Công nghệ - Môi trường
Phát triển xã hội
Tin tức
TỶ GIÁ GIAO DỊCH
DIỄN ĐÀN
HỎI/ĐÁP
Hà Nội 18 - 24 oC
Huế 20 - 23 oC
Đà Nẵng 21 - 32 oC
Hồ Chí Minh 22 - 35 oC
  Đầu tư nước ngoài

Các văn bản về đầu tư nước ngoài


1. Luật đầu tư nước ngoài

2. Các văn bản pháp luật liên quan

  • Quy định về đầu tư, xây dựng, đấu thầu
  • Quy định về xuất nhập khẩu, hải quan
  • Quy định về thuế, tài chính
  • Quy định về Ngân hàng, thể lệ tín dụng
  • Quy định về Khu công nghiệp, khu chế xuất
  • Quy định về Khu chuyển giao và bảo vệ môi trường

- (28/07/2003)


More

Trang chủ  |   Giới thiệu  |   Định vị  |   Phản hồi  |   Giúp đỡ

Số lượt truy cập: 72200 © Copyright 2003 Vietnam Country Gateway, All right Reserved, Legal & Privacy Noitices.
E-mail: vncgteam@vnn.vn  —   Tel: 84-04-5372770