Today: 1 Jun 2004
  Trang chủ | Giới thiệu | Định vị | Góp ý | Giúp đỡ | English

Kinh tế
Tin tức
Chiến lược và kế hoạch phát triển
Đầu tư nước ngoài
Thương mại
Hội nhập kinh tế quốc tế
Doanh nghiệp
Tài chính ngân hàng
Nông nghiệp - Công nghiệp
Chào mừng đến Việt Nam
Giáo dục - Đào tạo
Chính phủ quản lý
Hợp tác Quốc tế
Khoa học - Công nghệ - Môi trường
Phát triển xã hội
Tin tức
TỶ GIÁ GIAO DỊCH
DIỄN ĐÀN
HỎI/ĐÁP
Hà Nội 24 - 34 oC
Huế 22 - 33 oC
Đà Nẵng 24 - 34 oC
Hồ Chí Minh 24 - 34 oC
  Đầu tư nước ngoài

Đầu tư nước ngoài vào Hà Nội đạt 35,5 triệu USD

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, quý I/2004 thành phố đã thu hút 21 dự án đầu tư nước ngoài mới và 5 dự án xin điều chỉnh tăng vốn với tổng số vốn 35,5 triệu USD.

Trong đó 32,7 triệu USD là vốn đăng ký mới và 2,8 triệu USD là vốn điều chỉnh, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2003.

Giá trị sản xuất công nghiệp quý I/2004 của khu vực có vốn đầu tư nước ngoài ước tăng 8,5% so với cùng kỳ, trong đó nhiều ngành sản xuất có mức tăng trưởng cao như điện tử (hơn 25%), thiết bị viễn thông (hơn 26%)...

VietnamNet - (19/05/2004)


More

Trang chủ  |   Giới thiệu  |   Định vị  |   Phản hồi  |   Giúp đỡ

Số lượt truy cập: 103449 © Copyright 2003 Vietnam Country Gateway, All right Reserved, Legal & Privacy Notices.
E-mail: vncgteam@vnn.vn  —   Tel: 84-04-5372770