Today: 13 Jan 2006
  Trang chủ | Giới thiệu | Định vị | Góp ý | Giúp đỡ | English

Kinh tế
Tin tức
Chiến lược và kế hoạch phát triển
Đầu tư nước ngoài
Thương mại
Hội nhập kinh tế quốc tế
Doanh nghiệp
Tài chính ngân hàng
Nông nghiệp - Công nghiệp
Tin tức
Chào mừng đến Việt Nam
Giáo dục - Đào tạo
Chính phủ quản lý
Hợp tác Quốc tế
Khoa học - Công nghệ - Môi trường
Phát triển xã hội
Website phục vụ phát triển
TỶ GIÁ GIAO DỊCH
DIỄN ĐÀN
HỎI/ĐÁP
Hà Nội 11 - 16 oC
Huế 15 - 21 oC
Đà Nẵng 17 - 23 oC
Hồ Chí Minh 21 - 29 oC
  Chiến lược và kế hoạch phát triển

Chính phủ bàn về những giải pháp thực hiện kế hoạch kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2006

Các thành viên Chính phủ sẽ bàn thảo, thông qua Nghị quyết về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành của Chính phủ thực hiện kế hoạch kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2006.

Trong hai ngày hôm nay và ngày mai (26 và 27/12), tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 12 của Chính phủ. Tại cuộc họp này, các thành viên Chính phủ sẽ bàn thảo, thông qua Nghị quyết về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành của Chính phủ thực hiện kế hoạch kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2006.

 

 

Theo dự thảo nghị quyết trên, nhiệm vụ hàng đầu trong năm 2006 là tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, duy trì tốc độ tăng trưởng bền vững, đồng thời nâng cao chất lượng và hiệu quả tăng trưởng kinh tế. Chính phủ giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành để thực hiện nhiệm vụ quan trọng nói trên.
Theo đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì đẩy mạnh tái cơ cấu các ngân hàng thương mại; Bộ Khoa học- Công nghệ ban hành cơ chế khuyến khích tổ chức các chợ công nghệ và thiết bị trên cả nước; tập trung xây dựng trung tâm công nghệ tại các vùng kinh tế lớn, trước nhất ở thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng, tiến tới hình thành Trung tâm giao dịch công nghệ quốc gia. 

 

 

Bộ Tài chính chủ trì mở rộng cho phép các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế được cung cấp những dịch vụ công thông qua đấu thầu và ký kết hợp đồng, tiếp tục thu hẹp độc quyền kinh tế nhà nước. Đồng thời, Bộ Thương mại sẽ xây dựng Quy chế kiểm soát độc quyền kinh doanh, chống đầu cơ, bảo đảm cạnh tranh lành mạnh trong các hoạt động thương mại. Bộ Bưu chính - Viễn thông phải giảm chi phí để tiếp tục giảm giá cước viễn thông trong năm 2006. 

 

Một nhiệm vụ quan trọng khác mà Chính phủ giao cho Bộ Kế hoạch- Đầu tư ngay từ đầu năm 2006 là phải bổ sung chính sách để tạo bước chuyển căn bản trong thu hút đầu tư nước ngoài, nhất là thu hút vốn từ các tập đoàn đa quốc gia; mở rộng danh mục để doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được tham gia các lĩnh vực thương mại, vận tải, tín dụng, bảo hiểm, viễn thông, quảng cáo, đào tạo nguồn nhân lực..

Đài Tiếng nói Việt Nam - (28/12/2005)


More

Trang chủ  |   Giới thiệu  |   Định vị  |   Phản hồi  |   Giúp đỡ

Số lượt truy cập: 1665455 © Copyright 2003 Vietnam Development Gateway, All right Reserved, Legal & Privacy Notices.
E-mail: vncgteam@vnn.vn  —   Tel: 84-4-8532313