Today: 4 Jan 2006
  Trang chủ | Giới thiệu | Định vị | Góp ý | Giúp đỡ | English

Kinh tế
Tin tức
Chiến lược và kế hoạch phát triển
Đầu tư nước ngoài
Thương mại
Hội nhập kinh tế quốc tế
Doanh nghiệp
Tài chính ngân hàng
Nông nghiệp - Công nghiệp
Tin tức
Chào mừng đến Việt Nam
Giáo dục - Đào tạo
Chính phủ quản lý
Hợp tác Quốc tế
Khoa học - Công nghệ - Môi trường
Phát triển xã hội
Website phục vụ phát triển
TỶ GIÁ GIAO DỊCH
DIỄN ĐÀN
HỎI/ĐÁP
Hà Nội 14 - 24 oC
Huế 18 - 23 oC
Đà Nẵng 19 - 27 oC
Hồ Chí Minh 22 - 32 oC
  Chiến lược và kế hoạch phát triển

Hà Nội ưu tiên phát triển ngành có hàm lượng công nghệ cao

Theo Sở Công nghiệp Hà Nội trong giai đoạn 2006 - 2010, để đạt được tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu của sản phẩm công nghiệp từ 15 đến 16%, đóng góp khoảng 80% tổng kim ngạch xuất khẩu của thành phố, Hà Nội ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp tạo ra sản phẩm có hàm lượng chất xám và công nghệ cao.

Thành phố sẽ tập trung phát triển các ngành lợi thế, có thương hiệu và có thể đứng ở hàng đầu cả nước như điện tử, công nghệ thông tin, tự động hóa, vật liệu mới. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ bằng nguồn vốn tư nhân cũng được khuyến khích phát triển tạo ra một mạng lưới các vệ tinh sản xuất và xuất khẩu cho các công ty lớn.

Hiện nay, giá trị sản xuất công nghiệp thành phố Hà Nội tăng bình quân 19,4%/năm. Riêng 5 năm qua, ước tính tổng nhu cầu vốn đầu tư phát triển công nghiệp là 17.972 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư cho các ngành then chốt chiến trên 84%. Trong ngành xuất hiện nhiều doanh nghiệp có quy mô sản xuất lớn, dây chuyền công nghệ, thiết bị sản xuất hiện đại hơn trước.

Tuy nhiên, quy mô doanh nghiệp công nghiệp Hà Nội còn nhỏ, công nghệ lạc hậu, năng lực cạnh tranh còn yếu. Cơ cấu đầu tư còn dàn trải, kém hiệu quả, thực hiện đầu tư còn chậm nên dẫn đến mất thời cơ sản xuất kinh doanh. Tỷ trọng vốn đầu tư nước ngoài vào ngành công nghiệp so với các ngành, lĩnh vực khác còn thấp. Phần lớn, sức cạnh tranh của các sản phẩm công nghiệp trên thị trường bị hạn chế do chi phí sản xuất còn cao.

Thông tấn xã Việt Nam - (19/12/2005)


More

Trang chủ  |   Giới thiệu  |   Định vị  |   Phản hồi  |   Giúp đỡ

Số lượt truy cập: 1634097 © Copyright 2003 Vietnam Development Gateway, All right Reserved, Legal & Privacy Notices.
E-mail: vncgteam@vnn.vn  —   Tel: 84-4-8532313