Today: 28 Dec 2005
  Trang chủ | Giới thiệu | Định vị | Góp ý | Giúp đỡ | English

Kinh tế
Tin tức
Chiến lược và kế hoạch phát triển
Đầu tư nước ngoài
Thương mại
Hội nhập kinh tế quốc tế
Doanh nghiệp
Tài chính ngân hàng
Nông nghiệp - Công nghiệp
Tin tức
Chào mừng đến Việt Nam
Giáo dục - Đào tạo
Chính phủ quản lý
Hợp tác Quốc tế
Khoa học - Công nghệ - Môi trường
Phát triển xã hội
Website phục vụ phát triển
TỶ GIÁ GIAO DỊCH
DIỄN ĐÀN
HỎI/ĐÁP
Hà Nội 14 - 24 oC
Huế 18 - 23 oC
Đà Nẵng 19 - 27 oC
Hồ Chí Minh 22 - 32 oC
  Chiến lược và kế hoạch phát triển

Xuất khẩu tiểu thủ công nghiệp sẽ đạt 660 triệu USD vào 2010

Cục Công nghiệp địa phương (Bộ Công nghiệp) đang xây dựng Quy hoạch tổng thể phát triển ngành tiểu thủ công nghiệp Việt Nam giai đoạn 2006-2010, với mục tiêu đến năm 2010, toàn ngành sẽ đạt kim ngạch xuất khẩu 660 triệu USD, tăng gấp đôi so với năm 2005.

Theo quy hoạch, trong những năm tới, ngành tiểu thủ công nghiệp sẽ thiết lập hệ thống sản xuất cạnh tranh và bền vững, cải tiến hệ thống phát triển sản phẩm thủ công, đồng thời tăng cường năng lực cho các làng nghề song vẫn giữ bản sắc văn hóa truyền thống.

Là nơi có nguồn tài nguyên phong phú, các tỉnh miền Trung sẽ được tập trung đầu tư để hình thành các vùng cung cấp nguyên liệu và phát triển ngành nghề thủ công phục vụ phát triển du lịch. Khu vực Đông Nam Bộ sẽ được đầu tư phát triển các sản phẩm thủ công mang tính cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Cục Công nghiệp địa phương cho biết, hiện cả nước có hơn 2.000 làng nghề, tham gia kinh doanh hàng trăm nghề thủ công khác nhau. Năm 2005, dự kiến kim ngạch xuất khẩu tiểu thủ công nghiệp đạt 316 triệu USD, tăng 79 triệu USD so với năm 2000.

Thông tấn xã Việt Nam - (08/12/2005)


More

Trang chủ  |   Giới thiệu  |   Định vị  |   Phản hồi  |   Giúp đỡ

Số lượt truy cập: 1615483 © Copyright 2003 Vietnam Development Gateway, All right Reserved, Legal & Privacy Notices.
E-mail: vncgteam@vnn.vn  —   Tel: 84-4-8532313