Today: 19 Dec 2005
  Trang chủ | Giới thiệu | Định vị | Góp ý | Giúp đỡ | English

Kinh tế
Tin tức
Chiến lược và kế hoạch phát triển
Đầu tư nước ngoài
Thương mại
Hội nhập kinh tế quốc tế
Doanh nghiệp
Tài chính ngân hàng
Nông nghiệp - Công nghiệp
Tin tức
Chào mừng đến Việt Nam
Giáo dục - Đào tạo
Chính phủ quản lý
Hợp tác Quốc tế
Khoa học - Công nghệ - Môi trường
Phát triển xã hội
Website phục vụ phát triển
TỶ GIÁ GIAO DỊCH
DIỄN ĐÀN
HỎI/ĐÁP
Hà Nội 14 - 24 oC
Huế 18 - 23 oC
Đà Nẵng 19 - 27 oC
Hồ Chí Minh 22 - 32 oC
  Chiến lược và kế hoạch phát triển

Thủ tướng phê duyệt Đề án phát triển thị trường công nghệ

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án Phát triển thị trường công nghệ đến năm 2010, nhằm xây dựng và hoàn thiện các thể chế cơ bản của thị trường công nghệ, tạo môi trường cạnh trạnh lành mạnh, phấn đấu mức tăng trưởng giá trị giao dịch mua bán công nghệ đạt bình quân 10%/năm trong giai đoạn 2006-2010.

Đề án sẽ góp phần thúc đẩy và hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư đổi mới công nghệ, tăng nhanh số lượng và chất lượng các giao dịch mua bán công nghệ.

Đề án Phát triển thị trường công nghệ gồm 5 nhiệm vụ chủ yếu, với 4 nhóm giải pháp hoàn thiện môi trường pháp lý cho phát triển thị trường công nghệ, kích cầu công nghệ, thúc đẩy cung công nghệ, phát triển các loại hình dịch vụ và xúc tiến mua bán công nghệ.

Thủ tướng giao Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương tổ chức thực hiện Đề án theo 2 giai đoạn, gồm giai đoạn từ nay đến cuối năm 2007 và giai đoạn 2008-2010. Kinh phí thực hiện Đề án được lấy từ ngân sách nhà nước và huy động từ các nguồn khác.

Thông tấn xã Việt Nam - (06/09/2005)


More

Trang chủ  |   Giới thiệu  |   Định vị  |   Phản hồi  |   Giúp đỡ

Số lượt truy cập: 1588717 © Copyright 2003 Vietnam Development Gateway, All right Reserved, Legal & Privacy Notices.
E-mail: vncgteam@vnn.vn  —   Tel: 84-4-8532313