Today: 19 Dec 2005
  Trang chủ | Giới thiệu | Định vị | Góp ý | Giúp đỡ | English

Kinh tế
Tin tức
Chiến lược và kế hoạch phát triển
Đầu tư nước ngoài
Thương mại
Hội nhập kinh tế quốc tế
Doanh nghiệp
Tài chính ngân hàng
Nông nghiệp - Công nghiệp
Tin tức
Chào mừng đến Việt Nam
Giáo dục - Đào tạo
Chính phủ quản lý
Hợp tác Quốc tế
Khoa học - Công nghệ - Môi trường
Phát triển xã hội
Website phục vụ phát triển
TỶ GIÁ GIAO DỊCH
DIỄN ĐÀN
HỎI/ĐÁP
Hà Nội 14 - 24 oC
Huế 18 - 23 oC
Đà Nẵng 19 - 27 oC
Hồ Chí Minh 22 - 32 oC
  Chiến lược và kế hoạch phát triển

Phát triển du lịch vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

Theo Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Phú Đức, các tỉnh vùng kinh tế trọng điểm phía Nam muốn phát triển du lịch cần chú trọng đến việc xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng, liên kết đào tạo nguồn nhân lực.

Phát biểu tại hội thảo bàn biện pháp phát triển du lịch địa bàn kinh tế trọng điểm phía Nam diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh sáng 31/5, ông Nguyễn Phú Đức cũng cho rằng cần tạo điều kiện để từng địa phương trong vùng phát triển dựa trên những lợi thế so sánh.

Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam gồm 7 tỉnh và thành phố là Bình Phước, Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu, Đồng Nai, Long An, Tây Ninh và Thành phố Hồ Chí Minh. Tại hội nghị này, nội dung hợp tác giữa các địa phương trong vùng được xác định là xây dựng các chương trình tour chung, quảng bá hình ảnh du lịch của vùng như một điểm đến, đầu tư phát triển sản phẩm du lịch vùng và đào tạo nguồn nhân lực.

Hình thức hợp tác bao gồm việc cam kết hợp tác chính thức về du lịch giữa các tỉnh với một số chính sách ưu tiên đặc thù, hợp đồng liên kết giữa các doanh nghiệp với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, thành lập hiệp hội du lịch vùng.

Thông tấn xã Việt Nam - (01/06/2005)


More

Trang chủ  |   Giới thiệu  |   Định vị  |   Phản hồi  |   Giúp đỡ

Số lượt truy cập: 1587678 © Copyright 2003 Vietnam Development Gateway, All right Reserved, Legal & Privacy Notices.
E-mail: vncgteam@vnn.vn  —   Tel: 84-4-8532313