Today: 16 Dec 2005
  Trang chủ | Giới thiệu | Định vị | Góp ý | Giúp đỡ | English

Kinh tế
Tin tức
Chiến lược và kế hoạch phát triển
Đầu tư nước ngoài
Thương mại
Hội nhập kinh tế quốc tế
Doanh nghiệp
Tài chính ngân hàng
Nông nghiệp - Công nghiệp
Tin tức
Chào mừng đến Việt Nam
Giáo dục - Đào tạo
Chính phủ quản lý
Hợp tác Quốc tế
Khoa học - Công nghệ - Môi trường
Phát triển xã hội
Website phục vụ phát triển
TỶ GIÁ GIAO DỊCH
DIỄN ĐÀN
HỎI/ĐÁP
Hà Nội 14 - 24 oC
Huế 18 - 23 oC
Đà Nẵng 19 - 27 oC
Hồ Chí Minh 22 - 32 oC
  Chiến lược và kế hoạch phát triển

Định hướng chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp phía Nam đến 2010

Định hướng chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp các tỉnh phía Nam đến năm 2010 phải đảm bảo vững chắc an ninh lương thực quốc gia, đáp ứng nguyên liệu cho công nghiệp chế biến trong nước và hướng ra xuất khẩu sản phẩm có lợi thế cạnh tranh, nâng cao thu nhập trên đơn vị diện tích và tạo thêm được nhiều công ăn việc làm ở nông thôn.

Theo đó, các tỉnh Nam bộ phải đạt được tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất nông nghiệp trên 5%/ năm, góp phần đảm bảo các mục tiêu quốc gia về lương thực, thực phẩm với mức trung bình cho 1 người dân/năm như: 400kg lương thực, 30 đến 40kg thịt, 120 kg rau quả, dinh dưỡng 2.500 đến 2.800 calo/người/ngày...;^ giải quyết việc làm cho 60% lao động ở nông thôn; giải quyết cơ bản yêu cầu nguyên liệu cho công nghiệp trong nước. Kim ngạch xuất khẩu nông sản đạt 4 tỷ USD vào năm 2010 (không tính thủy sản và lâm sản), và tỷ trọng xuất khẩu đạt trên 40% giá trị ngành nông nghiệp. Trong cơ cấu giá trị nội bộ ngành nông nghiệp thì trồng trọt chiếm 60%, chăn nuôi 30% và dich vụ nông nghiệp 10%.

Để đạt được mục tiêu trên, trước mắt các tỉnh Nam bộ cần chuyển một phần diện tích đất canh tác lúa năng suất thấp, kém hiệu quả sang các mục đích khác có hiệu quả kinh tế cao hơn như nuôi trồng thủy sản, hoa màu, cây công nghiệp ngắn ngày... đồng thời mở rộng thêm diện tích lúa thâm canh ở một số nơi có điều kiện thủy lợi, nhất là Tây Nguyên, đảm bảo diện tích canh tác lúa cả nước ở mức 3,8 đến 4,0 triệu ha.

Đối với các vùng ĐNB và Tây Nguyên, nên giảm diện tích cà phê từ 512 ngàn ha xuống còn 430 ngàn ha để trồng cây ăn trái và cây công nghiệp lâu năm khác, hình thành các vùng tập trung gắn với công nghiệp chế biến; tăng nhanh diện tích trồng cỏ chăn nuôi đại gia súc lên 150 ngàn ha. Giữ và phát triển thêm diện tích rừng, đảm bảo độ che phủ rừng 46% diện tích tự nhiên.

Hướng điều chỉnh cơ cấu sản xuất nông tập trung giảm giá thành, nâng cao chất lượng và giá trị các loại nông sản hiện có, kết hợp điều chỉnh quy mô sản xuất một số ngành hàng trên cơ sở thị trường và lợi thế cạnh tranh, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên đất và nước. Vì vậy, cần giảm diện tích nhóm cây trồng kém lợi thế cạnh tranh, thị trường hạn chế và tập trung đầu tư chiều sâu nâng cao năng xuất, chất lượng hạ giá thành nhiều sản phẩm có lợi thế cạnh tranh. Theo đó, giữ diện tích canh tác lúa 2,5 triệu ha, diện tích gieo trồng đạt 4,5 triệu ha; giữ diện tích cao su 500 ngàn ha, sản lượng 620 ngàn tấn; hồ tiêu chỉ giữ diện tích ở 46 ngàn ha, sản lượng dưới 110 ngàn tấn; diện tích mía bố trí khoảng 249 ngàn ha, sản lượng 17 triệu tấn. Cần mở rộng diện tích và quy mô sản xuất đối với nhóm cây trồng vật nuôi có lợi thế cạnh tranh và có thị trường xuất khẩu hoặc thay thế nhập khẩu như: cây ăn quả thuộc tiềm năng ở các tỉnh phía Nam diện tích có khả năng mở rộng từ 420 ngàn ha hiện nay lên 690 ngàn ha năm 2010; diện tích điều sẽ tăng thêm 100 ngàn ha để đạt 258 ngàn ha vào năm 2010 với sản lượng 330 ngàn tấn hạt. Đặc biệt về cây ngô là sản phẩm mà thị trường trong nước yêu cầu lớn cho chế biến thức ăn gia súc, vì vậy cần mở rộng diện tích từ 384 ngàn ha hiện nay lên 450 ngàn ha vào năm 2010, chủ yếu là luân canh trên đất lúa.... Chăn nuôi giữ quy mô đàn trâu bò đạt 3,3 triệu con, sản lượng thịt hơi đạt 182 ngàn tấn thịt, sữa 269 ngàn tấn; quy hoạch lại vùng nuôi gia cầm theo quy mô trang trại, hạn chế nuôi gia cầm trong hộ gia đình với quy mô đàn gia cầm đạt 145 triệu con vào năm 2010.

Trung tâm Thông tin Bộ NN & PTNT - (04/01/2005)


More

Trang chủ  |   Giới thiệu  |   Định vị  |   Phản hồi  |   Giúp đỡ

Số lượt truy cập: 1582007 © Copyright 2003 Vietnam Development Gateway, All right Reserved, Legal & Privacy Notices.
E-mail: vncgteam@vnn.vn  —   Tel: 84-4-8532313