Today: 14 Jan 2006
  Trang chủ | Giới thiệu | Định vị | Góp ý | Giúp đỡ | English

Kinh tế
Tin tức
Chiến lược và kế hoạch phát triển
Đầu tư nước ngoài
Thương mại
Hội nhập kinh tế quốc tế
Doanh nghiệp
Tài chính ngân hàng
Nông nghiệp - Công nghiệp
Tin tức
Chào mừng đến Việt Nam
Giáo dục - Đào tạo
Chính phủ quản lý
Hợp tác Quốc tế
Khoa học - Công nghệ - Môi trường
Phát triển xã hội
Website phục vụ phát triển
TỶ GIÁ GIAO DỊCH
DIỄN ĐÀN
HỎI/ĐÁP
Hà Nội 11 - 16 oC
Huế 15 - 21 oC
Đà Nẵng 17 - 23 oC
Hồ Chí Minh 21 - 29 oC
  Chiến lược và kế hoạch phát triển

Hướng tới mô hình thuế điện tử

Thuế là một ngành quan trọng đối với bất kỳ quốc gia nào bởi cơ quan này là nơi thực hiện việc thu nguồn ngân sách cho đất nước. Chính vì vậy, trong bối cảnh hiện đại hóa, thuế sẽ là một trong những ngành cần phải ưu tiên để xây dựng mô hình thuế điện tử, hướng tới tích hợp vào mô hình Chính phủ điện tử chung của đất nước.

Trong xu hướng tiến tới Chính phủ điện tử, việc xây dựng một hệ thống thuế điện tử được xem là một việc vô cùng quan trọng và cấp thiết. Đó sẽ là một hệ thống thông tin về thuế phục vụ nội bộ và cung cấp dịch vụ cho các tổ chức, cá nhân bên ngoài ngành thuế. Các dịch vụ điện tử thuế sẽ bao gồm: cung cấp thông tin tham khảo, đối thoại hỏi đáp trực tiếp, đăng ký thuế, nộp tờ khai và kê khai, nộp thuế. Với tầm quan trọng trên, để hướng tới mô hình Chính phủ điện tử, thuế điện tử sẽ phải trở thành một thành phần trong Chính phủ điện tử ở Việt Nam.

Theo Phó giám đốc Trung tâm tin học-thống kê (Tổng cục Thuế), ngành thuế cần thiết phải xây dựng một lộ trình triển khai thuế điện tử trong đó bắt đầu bằng hệ thống nghiệp vụ. Trong giai đoạn đầu của lộ trình, thuế điện tử sẽ bắt đầu bằng các công việc đơn giản như tuyên truyền, phổ biến chính sách, chế độ thuế hiện hành; hướng dẫn các thủ tục về thuế như đăng ký thuế, kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế...; giải đáp các vấn đề thường gặp trong lĩnh vực thuế và cung cấp các thông tin tham khảo về mã số thuế.

Trong giai đoạn tiếp theo, sẽ tiến tới việc cung cấp các dịch vụ trả lời về chính sách, chế độ thuế trực tiếp qua mạng Internet, dịch vụ nhận bảng kê hóa đơn điện tử, dịch vụ đăng ký thuế điện tử, dịch vụ kê khai thuế điện tử, dịch vụ nộp thuế qua mạng Internet và cuối cùng là quản lý thu thuế đối với các giao dịch thương mại điện tử.

Thời báo kinh tế Việt Nam - (03/11/2004)


More

Trang chủ  |   Giới thiệu  |   Định vị  |   Phản hồi  |   Giúp đỡ

Số lượt truy cập: 1669414 © Copyright 2003 Vietnam Development Gateway, All right Reserved, Legal & Privacy Notices.
E-mail: vncgteam@vnn.vn  —   Tel: 84-4-8532313