Today: 4 Jan 2006
  Trang chủ | Giới thiệu | Định vị | Góp ý | Giúp đỡ | English

Kinh tế
Tin tức
Chiến lược và kế hoạch phát triển
Đầu tư nước ngoài
Thương mại
Hội nhập kinh tế quốc tế
Doanh nghiệp
Tài chính ngân hàng
Nông nghiệp - Công nghiệp
Tin tức
Chào mừng đến Việt Nam
Giáo dục - Đào tạo
Chính phủ quản lý
Hợp tác Quốc tế
Khoa học - Công nghệ - Môi trường
Phát triển xã hội
Website phục vụ phát triển
TỶ GIÁ GIAO DỊCH
DIỄN ĐÀN
HỎI/ĐÁP
Hà Nội 14 - 24 oC
Huế 18 - 23 oC
Đà Nẵng 19 - 27 oC
Hồ Chí Minh 22 - 32 oC
  Chiến lược và kế hoạch phát triển

Kinh tế Việt Nam tăng trưởng 7,1%/năm trong 3 năm qua

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, nền kinh tế Việt Nam 3 năm qua (2001-2003) vẫn tiếp tục duy trì mức tăng trưởng 7,1%/năm.

Về mặt cơ cấu, tỷ trọng nông nghiệp trong GDP của Việt Nam đã giảm từ 24,5% năm 2000 xuống còn 22,2% năm 2003; tỷ trọng công nghiệp tăng từ 36,7% lên khoảng 39%; tỷ trọng các ngành dịch vụ được duy trì ở mức 38,5%.

Giá trị sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp tăng bình quân khoảng 5,3%; giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân 15%, cao hơn mục tiêu 13% cho giai đoạn 2001-2005.

Ba năm qua, cả nước đã thu hút được gần 1.600 dự án FDI, với tổng vốn khoảng gần 7 tỷ USD. Nguốn vốn được đưa vào thực hiện đạt khoảng 7,5 tỷ USD.

Cũng trong ba năm qua, mỗi năm có thêm 1,5 triệu người được tạo việc làm mới, tỷ lệ sinh giảm 0,04%. Tính đến năm 2003, tỷ lệ hộ nghèo đói giảm xuống còn 12%, tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước sạch đạt 54%; tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng giảm còn 28%.

Tuy nhiên, Chính phủ cũng nhận định rằng những kết quả đạt được trong ba năm qua còn thấp so với yêu cầu và so với khả năng có thể huy động cho phát triển kinh tế xã hội. Bởi vậy, để đạt được mục tiêu kế hoạch 5 năm 2001-2005, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hai năm tới phải cao hơn mức bình quân ba năm qua, ít nhất là phải đạt 8,2%/năm.

Tại kỳ họp Quốc hội tháng 11 vừa qua, các chỉ số về phát triển kinh tế năm 2004 đã được thông qua với tốc độ tăng trưởng GDP ở mức 7,5-8%, tổng kim ngạch xuất khẩu tăng từ 11-12%.

VNCG-VDC1 - (17/12/2003)


More

Trang chủ  |   Giới thiệu  |   Định vị  |   Phản hồi  |   Giúp đỡ

Số lượt truy cập: 1633299 © Copyright 2003 Vietnam Development Gateway, All right Reserved, Legal & Privacy Notices.
E-mail: vncgteam@vnn.vn  —   Tel: 84-4-8532313