Today: 5 Jan 2006
  Trang chủ | Giới thiệu | Định vị | Góp ý | Giúp đỡ | English

Kinh tế
Tin tức
Chiến lược và kế hoạch phát triển
Đầu tư nước ngoài
Thương mại
Hội nhập kinh tế quốc tế
Doanh nghiệp
Tài chính ngân hàng
Nông nghiệp - Công nghiệp
Tin tức
Chào mừng đến Việt Nam
Giáo dục - Đào tạo
Chính phủ quản lý
Hợp tác Quốc tế
Khoa học - Công nghệ - Môi trường
Phát triển xã hội
Website phục vụ phát triển
TỶ GIÁ GIAO DỊCH
DIỄN ĐÀN
HỎI/ĐÁP
Hà Nội 14 - 24 oC
Huế 18 - 23 oC
Đà Nẵng 19 - 27 oC
Hồ Chí Minh 22 - 32 oC
  Chiến lược và kế hoạch phát triển

Đến 2005: Giải ngân khoảng 11 tỷ USD vốn ODA

Theo chỉ tiêu Chính phủ đề ra, từ năm 2001 đến năm 2005 sẽ giải ngân khoảng 10-11 tỷ USD vốn ODA. Trong đó, năm 2004 và 2005, mỗi năm sẽ giải ngân khoảng 2,6 tỷ USD.

Nguồn vốn này sẽ được tập trung cho các lĩnh vực phát triển nông nghiệp và nông thôn, gắn với xóa đói giảm nghèo.

Những lĩnh vực thu hút vốn ODA trong giai đoạn này còn bao gồm cả phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế-xã hội như giao thông, vận tải, năng lượng điện, thuỷ lợi, một số dự án thông tin liên lạc; phát triển giáo dục và đào tạo; y tế; thực hiện các chương trình xã hội (xoá đói giảm nghèo, nước sạch nông thôn, dân số và phát triển, phòng chống HIV/AIDS); bảo vệ môi trường, tăng cường năng lực và phát triển thể chế.

Theo TTXVN, từ năm 2001 đến quí III/2003, tổng giá trị các hiệp định ODA đã được Chính phủ Việt Nam ký với các nhà tài trợ là hơn 5,7 tỷ USD, trong đó khoảng 1 tỷ USD vốn viện trợ không hoàn lại.

VNCG-VDC1 - (03/12/2003)


More

Trang chủ  |   Giới thiệu  |   Định vị  |   Phản hồi  |   Giúp đỡ

Số lượt truy cập: 1635081 © Copyright 2003 Vietnam Development Gateway, All right Reserved, Legal & Privacy Notices.
E-mail: vncgteam@vnn.vn  —   Tel: 84-4-8532313