Today: 4 Jan 2006
  Trang chủ | Giới thiệu | Định vị | Góp ý | Giúp đỡ | English

Kinh tế
Tin tức
Chiến lược và kế hoạch phát triển
Đầu tư nước ngoài
Thương mại
Hội nhập kinh tế quốc tế
Doanh nghiệp
Tài chính ngân hàng
Nông nghiệp - Công nghiệp
Tin tức
Chào mừng đến Việt Nam
Giáo dục - Đào tạo
Chính phủ quản lý
Hợp tác Quốc tế
Khoa học - Công nghệ - Môi trường
Phát triển xã hội
Website phục vụ phát triển
TỶ GIÁ GIAO DỊCH
DIỄN ĐÀN
HỎI/ĐÁP
Hà Nội 14 - 24 oC
Huế 18 - 23 oC
Đà Nẵng 19 - 27 oC
Hồ Chí Minh 22 - 32 oC
  Tin tức

Đà Nẵng: 6 tháng thêm 69,6 triệu USD vốn đầu tư nước ngoài

Sáu tháng đầu năm nay, thành phố Đà Nẵng đã cấp phép mới cho 6 dự án và 4 dự án mở rộng có vốn đầu tư nước ngoài (ĐTNN), với tổng vốn đầu tư là 69.650.000 USD.

Như vậy cho đến nay, toàn thành phố Đà Nẵng đã có 70 dự án ĐTNN với tổng vốn đầu tư 434.244.420 USD. Trong đó, vốn pháp định là 179.213.617 USD, vốn đã thực hiện 156.827.502 USD.

Ngoài ra, còn có 2 dự án vốn đầu tư 116 triệu USD, đang trình Bộ KH&ĐT chờ được cấp phép. 39 doanh nghiệp có vốn ĐTNN đã hoạt động, 6 tháng đầu năm đạt doanh thu khoảng 68 triệu USD, tăng 6,43% so với cùng kỳ, nộp ngân sách được khoảng 6,1 triệu USD.

Thời báo Kinh tế - (13/07/2005)


More

Trang chủ  |   Giới thiệu  |   Định vị  |   Phản hồi  |   Giúp đỡ

Số lượt truy cập: 1633194 © Copyright 2003 Vietnam Development Gateway, All right Reserved, Legal & Privacy Notices.
E-mail: vncgteam@vnn.vn  —   Tel: 84-4-8532313