Today: 20 Dec 2005
  Trang chủ | Giới thiệu | Định vị | Góp ý | Giúp đỡ | English

Kinh tế
Tin tức
Chiến lược và kế hoạch phát triển
Đầu tư nước ngoài
Thương mại
Hội nhập kinh tế quốc tế
Doanh nghiệp
Tài chính ngân hàng
Nông nghiệp - Công nghiệp
Tin tức
Chào mừng đến Việt Nam
Giáo dục - Đào tạo
Chính phủ quản lý
Hợp tác Quốc tế
Khoa học - Công nghệ - Môi trường
Phát triển xã hội
Website phục vụ phát triển
TỶ GIÁ GIAO DỊCH
DIỄN ĐÀN
HỎI/ĐÁP
Hà Nội 14 - 24 oC
Huế 18 - 23 oC
Đà Nẵng 19 - 27 oC
Hồ Chí Minh 22 - 32 oC
  Tin tức

Miễn thuế cho doanh nghiệp có thu nhập thấp

Tổng cục Thuế vừa có công văn gửi cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cá nhân, hộ cá thể kinh doanh có mức thu nhập thấp.

Theo quy định của Chính phủ, các cá nhân và hộ cá thể kinh doanh có thu nhập bình quân tháng trong năm của mỗi người lao động dưới mức lương tối thiểu do Nhà nước quy định được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp.

Căn cứ để tính mức thu nhập bình quân tháng trong năm của cá nhân, hộ cá thể kinh doanh (có thực hiện đầy đủ chế độ sổ sách kế toán, hoá đơn chứng từ) được xác định bằng doanh thu cả năm trừ chi phí hợp lý tính theo năm, cộng thu nhập chịu thuế khác từ kinh doanh; sau đó chia cho 12 tháng. Tiền lương của số lao động mà cá nhân, hộ cá thể kinh doanh thuê trong trường hợp này được tính vào chi phí hợp lý theo hợp đồng thuê.

Các cá nhân, hộ cá thể chưa thực hiện chế độ kế toán hoá đơn, chứng từ; thực hiện kê khai thuế theo doanh thu do cơ quan thuế ấn định thì thu nhập chịu thuế được xác định bằng doanh thu tháng nhân với tỷ lệ thu nhập chịu thuế do cục thuế xác định phù hợp với từng ngành nghề kinh doanh chia cho số lao động theo hợp đồng thuê (nếu có).

Ngoài ra, một số trường hợp có kinh doanh như bác sỹ (có phòng khám ngoài giờ), cán bộ nghỉ hưu thì không cộng tiền lương của họ đang hưởng (theo chế độ quy định) vào thu nhập từ kinh doanh để xét miễn thuế.

Thông tấn xã Việt Nam - (20/04/2005)


More

Trang chủ  |   Giới thiệu  |   Định vị  |   Phản hồi  |   Giúp đỡ

Số lượt truy cập: 1589439 © Copyright 2003 Vietnam Development Gateway, All right Reserved, Legal & Privacy Notices.
E-mail: vncgteam@vnn.vn  —   Tel: 84-4-8532313