Today: 14 Jan 2006
  Trang chủ | Giới thiệu | Định vị | Góp ý | Giúp đỡ | English

Kinh tế
Tin tức
Chiến lược và kế hoạch phát triển
Đầu tư nước ngoài
Thương mại
Hội nhập kinh tế quốc tế
Doanh nghiệp
Tài chính ngân hàng
Nông nghiệp - Công nghiệp
Tin tức
Chào mừng đến Việt Nam
Giáo dục - Đào tạo
Chính phủ quản lý
Hợp tác Quốc tế
Khoa học - Công nghệ - Môi trường
Phát triển xã hội
Website phục vụ phát triển
TỶ GIÁ GIAO DỊCH
DIỄN ĐÀN
HỎI/ĐÁP
Hà Nội 11 - 16 oC
Huế 15 - 21 oC
Đà Nẵng 17 - 23 oC
Hồ Chí Minh 21 - 29 oC
  Tin tức

Phát hiện khí tại giếng khoan Đông Quan Đ-1X

Ngày 16/4, Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) cho biết, Công ty Đầu tư và Phát triển Dầu khí thuộc Petrovietnam vừa kết thúc việc thi công giếng khoan Đông Quan Đ-1X tại độ sâu 3.452m.

Giếng có biểu hiện dầu khí tốt và đã được tiến hành thử 4 vỉa sản phẩm. Kết quả cho thấy 3 vỉa dưới thuộc trầm tích Mioxen trung (ở độ sâu khoảng 1.650m) cho dòng khí tương đối ổn định từ 30.000 đến 35.000 m3/ngày.

Việc khoan thăm dò giếng Đông Quan Đ-1X nằm trong kế hoạch tìm kiếm thăm dò dầu khí vùng đồng bằng sông Hồng của Petrovietnam. Phát hiện khí mới này có ý nghĩa rất quan trọng cho thấy nhiều khả năng có đuợc những phát hiện dầu khí khác tương tự tại khu vực này.

Hiện nay, giếng khoan đã đuợc hoàn thiện và bắt đầu cung cấp khí bổ sung cho khu công nghiệp Tiền Hải (Thái Bình) thông qua chương trình thử vỉa dài hạn.

Petrovietnam cũng đang chỉ đạo Công ty Đầu tư và Phát triển Dầu khí khẩn trương nghiên cứu đánh giá trữ lượng và lập kế hoạch triển khai công tác thăm dò thẩm lượng tiếp theo tại giếng khoan này.

Thông tấn xã Việt Nam - (18/04/2005)


More

Trang chủ  |   Giới thiệu  |   Định vị  |   Phản hồi  |   Giúp đỡ

Số lượt truy cập: 1669367 © Copyright 2003 Vietnam Development Gateway, All right Reserved, Legal & Privacy Notices.
E-mail: vncgteam@vnn.vn  —   Tel: 84-4-8532313