Today: 14 Jan 2006
  Trang chủ | Giới thiệu | Định vị | Góp ý | Giúp đỡ | English

Kinh tế
Tin tức
Chiến lược và kế hoạch phát triển
Đầu tư nước ngoài
Thương mại
Hội nhập kinh tế quốc tế
Doanh nghiệp
Tài chính ngân hàng
Nông nghiệp - Công nghiệp
Tin tức
Chào mừng đến Việt Nam
Giáo dục - Đào tạo
Chính phủ quản lý
Hợp tác Quốc tế
Khoa học - Công nghệ - Môi trường
Phát triển xã hội
Website phục vụ phát triển
TỶ GIÁ GIAO DỊCH
DIỄN ĐÀN
HỎI/ĐÁP
Hà Nội 11 - 16 oC
Huế 15 - 21 oC
Đà Nẵng 17 - 23 oC
Hồ Chí Minh 21 - 29 oC
  Tin tức

Hỗ trợ doanh nghiệp phát triển tài sản trí tuệ

Các doanh nghiệp sẽ được nhà nước hỗ trợ để nâng cao khả năng cạnh tranh qua việc hỗ trợ xác lập, khai thác, bảo vệ và phát triển tài sản trí tuệ.

Đó là một trong những mục tiêu của chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp vừa được Thủ tướng ký quyết định ban hành ngày hôm qua (4/4).

Chương trình sẽ dành sự ưu tiên hỗ trợ các doanh nghiệp có các sản phẩm chiến lược, có tiềm năng xuất khẩu. Nguồn kinh phí từ chương trình này sẽ được chi từ ngân sách nhà nước, cả ngân sách trung ương lẫn địa phương, và huy động sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

Theo chương trình, các doanh nghiệp không những được hỗ trợ về mặt thông tin, kiến thức, tài liệu về tài sản trí tuệ mà còn được hỗ trợ khi xây dựng và phát triển tài sản trí tuệ khi đánh giá đặc sản địa phương; tính đặc thù của sản phẩm mang địa danh; thành quả sáng tạo khoa học công nghệ; xác lập, khai thác và bảo vệ tài sản trí tuệ…

Báo Tiền phong - (05/04/2005)


More

Trang chủ  |   Giới thiệu  |   Định vị  |   Phản hồi  |   Giúp đỡ

Số lượt truy cập: 1669574 © Copyright 2003 Vietnam Development Gateway, All right Reserved, Legal & Privacy Notices.
E-mail: vncgteam@vnn.vn  —   Tel: 84-4-8532313