Today: 31 Dec 2005
  Trang chủ | Giới thiệu | Định vị | Góp ý | Giúp đỡ | English

Kinh tế
Tin tức
Chiến lược và kế hoạch phát triển
Đầu tư nước ngoài
Thương mại
Hội nhập kinh tế quốc tế
Doanh nghiệp
Tài chính ngân hàng
Nông nghiệp - Công nghiệp
Tin tức
Chào mừng đến Việt Nam
Giáo dục - Đào tạo
Chính phủ quản lý
Hợp tác Quốc tế
Khoa học - Công nghệ - Môi trường
Phát triển xã hội
Website phục vụ phát triển
TỶ GIÁ GIAO DỊCH
DIỄN ĐÀN
HỎI/ĐÁP
Hà Nội 14 - 24 oC
Huế 18 - 23 oC
Đà Nẵng 19 - 27 oC
Hồ Chí Minh 22 - 32 oC
  Tin tức

Nhắm tới mức 35% GDP

Kinh tế Việt Nam 9 tháng đầu năm nay tăng 7,1% so với cùng kỳ năm trước, là mức tăng trưởng cao nhất kể từ năm 1998 đến nay. Theo các chuyên gia kinh tế, đóng góp vào thành công này, không thể không kể đến yếu tố đầu tư.

 

Phải bảo đảm tính hiệu quả của việc sử dụng đồng vốn

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, thực hiện vốn đầu tư toàn xã hội 9 tháng đầu năm 2003 ước đạt 149.800 tỷ đồng (tương đương 9,67 tỷ USD), bằng 34,47% tổng sản phẩm trong nước (GDP), cao hơn mức 34,28% GDP của năm 2002 và tăng 7,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, vốn Nhà nước chiếm tỷ trọng 54,9% và tăng 5,9%; vốn ngoài quốc doanh chiếm 26,9% và tăng 6,6%; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài chiếm 18,2% và tăng 13,3%. Đáng chú ý là, vốn ngân sách nhà nước chỉ còn chiếm tỷ trọng 21,6% (thấp hơn nhiều so với mức 39,1% trong năm 2002), chỉ tăng 1,9%, nghĩa là tính bao cấp của ngân sách đã bắt đầu giảm, trong khi vốn của DNNN tăng 15,5% (xem bảng).
Tuy nhiên, vốn đầu tư thực hiện trong 9 tháng qua mới đạt khoảng 69,7% kế hoạch năm, nghĩa là trong quý IV, theo kế hoạch, mỗi tháng bình quân cần thực hiện trên 21.700 tỷ đồng. Riêng phần vốn đầu tư xây dựng thuộc nguồn vốn NSNN tập trung 9 tháng ước đạt hơn 19.073 tỷ đồng, bằng 84% kế hoạch năm, nhưng Chính phủ dự kiến đến hết năm thực hiện được khoảng 25.782 tỷ đồng, nghĩa là cần phải vượt kế hoạch ít nhất là 13,5%, trong đó riêng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cả năm cần đạt 2.198 tỷ đồng, vượt kế hoạch năm 17,2%; Bộ Giao thông - Vận tải cần đạt 6.644,7 tỷ đồng, vượt khoảng 31,4% kế hoạch cả năm.
Rõ ràng, nhiệm vụ thực hiện vốn đầu tư trong những tháng còn lại rất nặng. Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, không chỉ nặng về khối lượng vốn đầu tư cần thực hiện, mà quan trọng hơn là cần tập trung hoàn thành dứt điểm những công trình, dự án cần hoàn thành trong năm để sớm đi vào hoạt động, mang lại hiệu quả cho nền kinh tế, đồng thời đẩy nhanh tiến độ thi công những công trình, dự án khác làm tiền đề cho năm sau. Bên cạnh đó, việc khắc phục tình trạng đầu tư phân tán, dàn trải hay đầu tư ngoài kế hoạch dự kiến vẫn là công tác thường trực của các cơ quan kiểm tra, giám sát xây dựng và đầu tư. Hơn nữa, vốn đầu tư không phải thực hiện bằng bất kỳ giá nào, mà phải bảo đảm tính hiệu quả của việc sử dụng đồng vốn, nhất là việc áp dụng công nghệ hiện đại.
Đó là yêu cầu đang đặt ra đối với các chủ dự án, các ban quản lý dự án đầu tư bằng nguồn vốn Nhà nước (bao gồm cả vốn ODA). Đối với khu vực ngoài quốc doanh và khu vực đầu tư trực tiếp nước ngoài (ĐTNN), cũng cần được đẩy mạnh hơn nữa cả về chất và lượng. Các chỉ số thống kê cho thấy, tốc độ tăng trưởng 6,6% của vốn đầu tư thuộc khu vực ngoài quốc doanh 9 tháng qua đã giảm mạnh so với mức tăng 18,3% trong năm 2002. Còn khu vực ĐTNN, mặc dù vốn thực hiện tăng 13,3%, vốn đầu tư mới cấp phép tăng 36,6%, nhưng theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, vốn tăng thêm của những dự án đang hoạt động trong 9 tháng qua lại giảm 16% so với cùng kỳ năm trước, khiến tổng vốn đăng ký cả cấp phép mới lẫn vốn tăng thêm thu hút được trong 9 tháng qua đạt thấp hơn 3% so với cùng kỳ năm trước. Vì vậy, trong quý IV, nguồn vốn đầu tư mới của 2 khu vực này cần được khơi dậy mạnh mẽ hơn.
Để tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2003 có thể đạt trên 7,2%, thách thức và cũng là đòi hỏi hiện nay là, phấn đấu thực hiện cho được tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt và vượt mức 35% GDP, như kế hoạch đã đề ra.

www.vir.com.vn - (07/10/2003)


More

Trang chủ  |   Giới thiệu  |   Định vị  |   Phản hồi  |   Giúp đỡ

Số lượt truy cập: 1620514 © Copyright 2003 Vietnam Development Gateway, All right Reserved, Legal & Privacy Notices.
E-mail: vncgteam@vnn.vn  —   Tel: 84-4-8532313