Today: 3 Jan 2006
  Trang chủ | Giới thiệu | Định vị | Góp ý | Giúp đỡ | English

Kinh tế
Tin tức
Chiến lược và kế hoạch phát triển
Đầu tư nước ngoài
Thương mại
Hội nhập kinh tế quốc tế
Doanh nghiệp
Tài chính ngân hàng
Nông nghiệp - Công nghiệp
Tin tức
Chào mừng đến Việt Nam
Giáo dục - Đào tạo
Chính phủ quản lý
Hợp tác Quốc tế
Khoa học - Công nghệ - Môi trường
Phát triển xã hội
Website phục vụ phát triển
TỶ GIÁ GIAO DỊCH
DIỄN ĐÀN
HỎI/ĐÁP
Hà Nội 14 - 24 oC
Huế 18 - 23 oC
Đà Nẵng 19 - 27 oC
Hồ Chí Minh 22 - 32 oC
  Tin tức

Thực hiện Hiệp định Thương mại Việt Nam - Philippinese: Tập trung vào lĩnh vực dệt may

Bộ Thương mại Việt Nam nhất trí tăng cường hợp tác trong lĩnh vực dệt may như trao đổi thông tin và khuyến khích các doanh nghiệp làm ăn kinh doanh với nhau, hỗ trợ các doanh nghiệp của nước mình trong quan hệ kinh doanh với các đối tác của nước kia. Hai bên cũng khuyến khích hỗ trợ doanh nghiệp tham dự các hội chợ và hội thảo thương mại, tạo huận lợi cho các doanh nghiệp trong việc thiết lập chi nhánh hay văn phòng ở mỗi nước.

Đó là thông tin được Thứ trưởng Thường trực Bộ Thương mại Mai Văn Dâu đưa ra tại phiên họp thứ nhất Tiểu ban Thương mại Việt Nam - Philippinese (JTC) tổ chức tại Hà Nội để đề ra các biện pháp hiệu quả nhằm phát triển hơn nữa thương mại hai chiều giữa hai nước.

Bộ Thương mại Việt Nam và Bộ Công thương Philippinese sẽ giữ vai trò đầu mối của mỗi nước trong hoạt động phát triển song phương, trong đó tập trung chủ yếu vào vấn đề nhập khẩu, đặc biệt là những mặt hàng mà hai nước có tiềm năng.

Để đây mạnh việc thực hiện thỏa thuận đổi hàng, hai bên đã thống nhất mở rộng diện mặt hàng và tăng giá trị hàng hóa trong diện đổi hàng.

ECONET - (05/09/2003)


More

Trang chủ  |   Giới thiệu  |   Định vị  |   Phản hồi  |   Giúp đỡ

Số lượt truy cập: 1632091 © Copyright 2003 Vietnam Development Gateway, All right Reserved, Legal & Privacy Notices.
E-mail: vncgteam@vnn.vn  —   Tel: 84-4-8532313