TIN MỚI VỀ HOẠT ĐỘNG ASEM

ASEM 5 thông qua 9 sáng kiến hợp tác

CÁC BÀI ĐÃ ĐƯA
HỘI NHẬP KINH TẾ

 ATF 2004: Cơ hội mở rộng giao thương Á-Âu

 Quảng bá thương hiệu hàng VN qua ASEM5

 Việt Nam : Môi trường đầu tư hấp dẫn

 
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Việt Nam có vị trí đặc biệt trong lòng người dân Pháp

Trưởng phái đoàn châu Âu tại VN Markus Cornaro: "ASEM giúp cải thiện vị thế của VN trên bản đồ thế giới"

Vai trò của Việt Nam trong ASEM

 


© Copyright 2004 Vietnam Development Gateway, All right Reserved, Legal & Privacy Notices.
E-mail: vncgteam@vnn.vn  —   Tel: 84-04-5373873