TIN MỚI VỀ HOẠT ĐỘNG ASEM
Hội nghị cấp cao Á-Âu lần thứ 5 kết thúc thành công
CÁC BÀI ĐÃ ĐƯA
HỘI NHẬP KINH TẾ
 ATF 2004: Cơ hội mở rộng giao thương Á-Âu
 
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Việt Nam có vị trí đặc biệt trong lòng người dân Pháp

Trưởng phái đoàn châu Âu tại VN Markus Cornaro: "ASEM giúp cải thiện vị thế của VN trên bản đồ thế giới"

Vai trò của Việt Nam trong ASEM

 


© Copyright 2004 Vietnam Development Gateway, All right Reserved, Legal & Privacy Notices.
E-mail: vncgteam@vnn.vn  —   Tel: 84-04-5373873