TIN MỚI VỀ HOẠT ĐỘNG ASEM
ATF 2004: Cơ hội mở rộng giao thương Á-Âu
CÁC BÀI ĐÃ ĐƯA
HỘI NHẬP KINH TẾ
 Quảng bá thương hiệu hàng VN qua ASEM 5
 
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
 Việt Nam có vị trí đặc biệt trong lòng người dân Pháp

 Trưởng phái đoàn châu Âu tại VN Markus Cornaro: "ASEM giúp cải thiện vị thế của VN trên bản đồ thế giới"

 Vai trò của Việt Nam trong ASEM

 TF 2004: Cơ hội mở rộng giao thư

 


© Copyright 2004 Vietnam Development Gateway, All right Reserved, Legal & Privacy Notices.
E-mail: vncgteam@vnn.vn  —   Tel: 84-04-5373873