Today: 16 Jan 2005
  Trang chủ | Giới thiệu | Định vị | Góp ý | Giúp đỡ | English

Chào mừng đến Việt Nam
Địa lý
Văn hoá
Lịch sử
Dân tộc học
Lễ hội
Làng Việt cổ
Tin tức
Kinh tế
Giáo dục - Đào tạo
Chính phủ quản lý
Hợp tác Quốc tế
Khoa học - Công nghệ - Môi trường
Phát triển xã hội
Website phục vụ phát triển
TỶ GIÁ GIAO DỊCH
DIỄN ĐÀN
HỎI/ĐÁP
Hà Nội 9 - 17 oC
Huế 13 - 17 oC
Đà Nẵng 17 - 24 oC
Hồ Chí Minh 19 - 32 oC
    Làng Việt cổ

Đường Lâm làng cổ

Về Đường Lâm tìm lại nét tài hoa của người xưa

Đường Lâm không chỉ là mảnh đất "địa linh" sinh "nhân kiệt", Đường Lâm còn là một địa chỉ văn hoá có ý nghĩa rất quan trọng trong việc nghiên cứu tìm hiểu tập quán cư trú của những cộng đồng cư dân nông nghiệp cổ.

Nói đến Đường Lâm là nói đến vùng đất của một cộng đồng dân cư gồm bảy, tám làng hợp lại: Mông Phụ, Đông Sàng, Văn Miếu, Cam Lâm, Đoài Giáp...

http://hanoi.vnn.vn - (01/06/2004)


More

Trang chủ  |   Giới thiệu  |   Định vị  |   Phản hồi  |   Giúp đỡ

Số lượt truy cập: 654894 © Copyright 2003 Vietnam Development Gateway, All right Reserved, Legal & Privacy Notices.
E-mail: vncgteam@vnn.vn  —   Tel: 84-04-5373873