Today: 7 Jul 2004
  Trang chủ | Giới thiệu | Định vị | Góp ý | Giúp đỡ | English

Chào mừng đến Việt Nam
Địa lý
Văn hoá
Lịch sử
Dân tộc học
Lễ hội
Làng Việt cổ
Tin tức
Kinh tế
Giáo dục - Đào tạo
Chính phủ quản lý
Hợp tác Quốc tế
Khoa học - Công nghệ - Môi trường
Phát triển xã hội
Website phục vụ phát triển
TỶ GIÁ GIAO DỊCH
DIỄN ĐÀN
HỎI/ĐÁP
Hà Nội 24 - 34 oC
Huế 22 - 33 oC
Đà Nẵng 24 - 34 oC
Hồ Chí Minh 24 - 34 oC
    Văn hoá

Triển lãm cổ vật Hoàng cung thời Nguyễn

Triển lãm Cổ vật Hoàng cung được mở trong thời gian Festival Huế trưng bày theo 10 sưu tập: Sưu tập đồ vàng bạc; sưu tập đồ pháp lam Huế, sưu tập thẻ bài; sưu tập đồ đồng mỹ thuật; sưu tập bản khắc gỗ; sưu tập đầu hồ; sưu tập tượng Phật, sưu tập khay và quả hộp; sưu tập trang phục cung đình, phần lớn là những cổ vật lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng.

Triển lãm huy động khoảng 100 cổ vật từ Bảo tàng Mỹ thuật Cung đình Huế, từ các cung điện và lăng tẩm của các vị vua nhà Nguyễn, từ sưu tập của nhà sưu tầm tiền cổ Nguyễn Anh Huy.

Báo Nhân Dân - (24/05/2004)


More

Trang chủ  |   Giới thiệu  |   Định vị  |   Phản hồi  |   Giúp đỡ

Số lượt truy cập: 130812 © Copyright 2003 Vietnam Country Gateway, All right Reserved, Legal & Privacy Notices.
E-mail: vncgteam@vnn.vn  —   Tel: 84-04-5372770